Petra lundin

Petra är verksamhetschef på Björn Axén Academy. Petra har en lång erfarenhet som frisör och många år på Björn Axén.Petra avslutade sin frisörutbildning 1994, har gesäll- och mästarbrev och har arbetat på Björn Axén sedan 2001.


Hon var med och startade salongs-konceptet Urban by Björn Axén 2004 och arbetade som salongschef i många år innan hon axlade ansvaret för kortkurser, vidareutbildningar och visningar på Björn Axén Academy.


Idag är Petra ansvarig för alla Björn Axén Academys utbildningsverksamheter.


Petra har under sin frisörkarriär parallellt med salongsarbete utbildat elever, hållit kurser och visningar för frisörer både utomlands och i Sverige. Hon har även under många år varit drivande i Björn Axéns kollektionsarbete.