björn axén examen och gesäll


DIN VÄG FRAM TILL BJÖRN AXÉN EXAMEN OCH GESÄLLEN

Gäller f o m juli 2010.

 

Enligt det nya frisörutbildningsavtalet som trädde i kraft den 1 juli 2010 så behövs det 5 000 timmar utbildningstimmar för att få möjlighet att avlägga gesällen (utbildningstiden och praktik inräknat). Det motsvarar ca 2 år och 9 månader från det att du påbörjade din utbildning på Björn Axén Academy.

 

För att få göra gesällen måste du som elev registrera dig här och beställa den utbildningsbok som krävs. I den fyller du i var du gjort din utbildning och din praktikperiod.

 

GESÄLLENS DELPROV

Gesällen är numera uppdelat i två delar. Delprov, som även inkluderar ett skriftligt prov, gör du under en schemalagd dag som ligger i slutet av termin 2. Kostnaden för delprovet ingår i din kursavgift. I och med att du gör gesällens delprov så har du även gjort den första delen av Björn Axén Examen. Provet bedöms av externa examinatorer från Utbildningsnämnden.

 

Du får maximalt komplettera 3 missade moment. Missar du fler än 3 måste du göra om hela delprovet. Vid komplettering eller omprov - var vänlig och kontakta Utbildningsnämnden, www.frisor.se. Du står själv för kostnaderna vid komplettering eller omprov.

 

BJÖRN AXÉN EXAMEN

I slutet av termin 3 i din frisörutbildning genomför du Björn Axén Examen. Provet bedöms av externa examinatorer från Utbildningsnämnden.


För frågor beträffande Björn Axén Examen, var vänlig kontakta oss på telefon 08 - 545 27 357 eller skicka e-post till academy@bjornaxen.se.

 

Kommande Björn Axén Examenstillfälle:  

  

10-11 juni 2017
9-10 december 2017  

GESÄLL

Gesällen kan du tidigast göra när du har 5 000 utbildningstimmar som dokumenterats i din utbildningsbok. Detta prov sker i Utbildningsnämndens regi. Kostnaden för gesällen ingår ej i kursavgiften.


Du hittar information om kommande gesälltillfällen på Utbildningsnämndens hemsida. Där kan du även hitta gesällkriterierna under Allt om gesällen.


ANMÄLAN GESÄLL

Du anmäler dig genom att kontakta Utbildningsnämnden i den region/avdelning som du vill göra gesällprovet i.


För dig som vill göra gesällen i Stockholm så anmäler du dig direkt till Utbildningsnämndens ordförande i Stockholmsregionen, här hittar du telefonnummer eller skicka en e-post till ubn.stockholm@frisor.se