björn axén examen och gesäll


DIN VÄG FRAM TILL BJÖRN AXÉN EXAMEN OCH GESÄLLEN

Gäller f o m juli 2010.

 

Enligt Handels frisörutbildningsavtal så måste du ha 5 000 timmar utbildningstimmar för att kunna göra gesällen (utbildningstiden och traineetid inräknat). Det motsvarar ca 2 år och 9 månader från det att du börjar din frisörutbildning på Björn Axén Academy.

 

För att få göra gesällen måste du registrera dig här och beställa den utbildningsbok som krävs. I den fyller du i var du gör din utbildning och din traineeperiod.

 

GESÄLLENS DELPROV

Gesällen är numera uppdelat i två delar. Delprov gör du under en schemalagd dag som ligger i slutet av frisörutbildningen. Kostnaden för delprovet ingår i din kursavgift. Delprovet ingår som en del av Björn Axén Examen.  Provet bedöms av externa examinatorer från Utbildningsnämnden. När du klarat delprovet så får du också frisörlicens A.


Elev som genomfört sin utbildningstimmar i nivå 3 har sedan 1 april 2017 möjlighet att avlägga gesällprov, under förutsättningen att arbetsgivare och elev gemensamt gör bedömningen att eleven har kunskaper att klara minst godkänt resultat på samtliga moment och är överens om det.

 

Du får maximalt komplettera 3 missade moment. Missar du fler än 3 måste du göra om hela delprovet. Vid komplettering eller omprov - var vänlig och kontakta Utbildningsnämnden, www.frisor.se. Du står själv för kostnaderna vid komplettering eller omprov.BJÖRN AXÉN EXAMEN

Under ditt utbildningsår på Björn Axén Academy genomför du ett antal skriftliga och praktiska prov. Har du godkänt på alla proven och gesällens delprov så har du klarat din Björn Axén Examen.


För frågor beträffande Björn Axén Examen, var vänlig kontakta oss på telefon 08 - 545 27 350 eller skicka e-post till info@bjornaxen.se.

   

GESÄLLprov

Gesällen kan du tidigast göra när du har 5 000 utbildningstimmar som dokumenterats i din utbildningsbok. Detta prov sker i Utbildningsnämndens regi. Kostnaden för gesällen ingår ej i kursavgiften.


Du hittar information om kommande gesälltillfällen på Utbildningsnämndens hemsida. Där kan du även hitta gesällkriterierna under Allt om gesällen.


När du klarat gesällprovet så får du frisörlicens B.


ANMÄLAN GESÄLL

Du anmäler dig genom att kontakta Utbildningsnämnden i den region/avdelning som du vill göra gesällprovet i.


För dig som vill göra gesällen i Stockholm så anmäler du dig direkt till Utbildningsnämndens ordförande i Stockholmsregionen, här hittar du telefonnummer eller skicka en e-post till ubn.stockholm@frisor.se