bildgalleriet

Elevvisningar på Björn Axén Academy

Som del av frisörutbildningen får eleverna själva ansvara för en avslutningsvisning. Detta är ett av två obligatoriska praktiska examensarbeten. Eleverna ansvarar för tema, upplägg, budget och genomförande. Varje termin besöks visningen av 150 – 200 personer med direkt eller indirekt koppling till branschen.

Visningen höstterminen 2016 heter Blanc och är fotograferad av Olof Ringmar.