Kursinnehåll Delkurs 1 och 2 (CA 45 veckor)

Under dina tre terminer hinner du med många intressanta ämnen. Här läser du mer vad de olika delkurserna innehåller.

KLIPPTEKNIK

Kursen ger dig kunskap i teoretisk samt praktisk klippteknik. Du får kunskap i trender och mode inom klippteknik och design. Du arbetar på modeller och kunder.

 

SALONGSLÄRA 

I kursen Salongslära arbetar du praktiskt med kunder och modeller i salongsmiljö under handledning av våra kvalificerade lärare. Du övar upp din förmåga i alla de moment som ingår i det dagliga arbetet som frisör samt i det sociala samspelet mellan kund och kollegor.


NYANSFÖRÄNDRANDE BEHANDLINGAR 

Här lär du dig, i både teori och praktik, hur olika kemiska behandlingar förändrar nyansen på ett hår. Kursen ger dig även kunskaper i hur du väljer olika appliceringstekniker för bästa resultat.


UPPSÄTTNING

Här skapar du de mest fantastiska håruppsättningar med Björn Axéns världsberömda tekniker. Du lär dig också arbeta med löshår och så småningom bruduppsättningar och smyckningar, t ex tiara och slöja.

 

FRISYRDESIGN

I den här kursen får du kunskap om hur du omformar hår med hjälp av olika tekniker som t ex föning, läggning, toupering och olika tångtekniker. Självklart får du även kunskap i hantering av vår egen Volumaster.

 

 

PERMANENT

Under den här delkursen lär du dig permanenttekniker för både långa och korta hår. Vi arbetar med både lockiga och raka permanenter.


MAKEUP

I delkursen makeup får du under en vecka en introduktion i makeup och produktkännedom. Kursen ger dig praktisk övning i vardags-, fest- och brudmakeup.

 

EXTENSIONS 

Kursen ger dig teoretisk och praktisk kunskap i extensions-teknik under två dagar. Du arbetar på såväl docka som modell. Du lär dig hur du det ditsatta håret anpassas till frisyren. Kursen ger också kunskap i hur du tar bort extensions.

 

ETIK OCH MORAL 

I delkursen Etik och moral lär du dig att förstå de etiska och moraliska aspekterna av frisöryrket och hur du förhåller dig gentemot kunder, kollegor och arbetsgivare.

 

HÅR OCH HUD

Kursen ger dig en grundläggande kunskap i hårets och hudens anatomi samt inblick i de vanligaste reaktionerna på yttre och inre påverkan.

 

 

 

VERKTYGSLÄRA

Under kursen Verktygslära lär du dig behärska de verktyg som berör frisöryrket och du lär dig välja rätt verktyg för att nå önskat resultat.

 

PRODUKTKÄNNEDOM

Kursen ger kunskap om de produkter som en frisör kommer i kontakt med under sitt dagliga arbete på en salong.

 

FORMLÄRA

Formläran ger dig kunskaper att förstå betydelsen av stil, form och proportioner för att kunna anpassa frisyr till kundens ansiktsform och stil.

 

TEMADAGAR

Frisörutbildningen innehåller temadagar som omfattar ämnen som t ex hälsa, ekonomi, affärskunskap eller fritt kreativt skapande. Dagarna med fritt kreativt skapande dokumenteras alltid av en fotograf och en bild följer med i din portfolio. I mån av tid deltar vi även på externa visningar som temadagar.

  

AVSLUTNINGSPROJEKT

I slutet av termin 2 genomför du ett projektsarbete tillsammans med dina klasskamrater. Detta grupparbete skapar inblick i vikten av samarbete och planering samt ger en möjlighet att visa upp klassens kunskapsnivå.

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE (APL)

Under termin 1 och 2 av frisörutbildningen praktiserar du kortare perioder på salong för att få en inblick i de dagliga rutinerna.

 

GESÄLLENS DELPROV

I slutet av termin 2 genomför du gesällens delprov som ingår i Björn Axén Academys frisörutbildning.

 


 

 

KURSINNEHÅLL DELKURS 3

FORMLÄRA

Strukturteckning och skissteknik
Kursens mål är att ge deltagaren fortsatt praktisk övning i proportioner, balans och ansiktsformer. Kursen ger övning i strukturteckning samt färdigställande av alla de strukturbeskrivningar och diagnospapper som tillhör Björn Axén Examens alla moment. 

 

BJÖRN AXÉN EXAMEN

Bedömning och kriterier

Kursen ger kunskap i kriterierna för Björn Axén Examen och gesällens alla moment och hur en bedömning för respektive moment går till.

 

PRAKTISK TRÄNING PÅ MODELL

Kursen ger praktisk övning på modell för alla de moment som ingår i Björn Axén Examen och gesällen, under handledning av lärare.
 

BJÖRN AXÉN EXAMEN 

Kursens mål är att kursdeltagaren ska klara av Björn Axén Examen och vara väl förberedd inför gesällen. Delkursen avslutas med att kursdeltagaren genomför Björn Axén Examen. Provet bedöms av externa examinatorer från Utbildningsnämnden.