ta emot en trainee på din Frisörsalong!

I vår två-åriga frisörutbildning tränar eleverna koncentrerat hela första året i skolans lokaler innan det är dags för ca 11 månaders praktik på frisörsalong. Genom den gedigna kompetens som finns inom Björn Axén har vi möjlighet att föra vårt skickliga hantverk vidare till våra elever och ge en bred utbildningsnivå. När våra elever går ut på sin praktik har de vana av att arbeta med kunder, ta eget ansvar och har en mycket god känsla för service. De har dessutom avlagt Gesällens delprov. Varje termin söker våra skickliga frisörelever traineeplats på salong för sin ca 11 månaders praktik. Är du intresserad av att ta emot en trainee på din salong?

Hur går jag tillväga för att eventuellt ta emot en elev från Björn Axén Academy?

Enklaste sättet är att skicka en e-post till academy@bjornaxen.se och beskriva din salong och lämna kontaktuppgifter så tar vi kontakt med dig. Du är välkommen att komma på besök oss och träffa våra elever för att bilda dig en uppfattning om dem och om vår utbildning.


Varför ska jag ta emot en trainee?

Att ta emot en trainee är ett bra sätt att rekrytera till din salong då du som arbetsgivare gynnas av det nya traineeavtalet. Det är inspirerande med en trainee som tänker i nya banor och det är utvecklande för dig och dina medarbetare att följa en annan människas utveckling.

 

Vilka krav ställs på en salong som tar emot en elev från Björn Axén Academy?

För att få vara en traineesalong så krävs att din salong uppfyller SFF/Handels krav på godkänd salong. Det betyder att godkänt frisöravtal tecknas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (trainee). Minst en frisör på salongen ska ha gesällbrev. Eleven ska ha en handledare under sin traineeperiod. Läs mer om avtal och vad som krävs på SFF:s hemsida. 


Mer information från Handels hittar du i följande pdf:er:

Kollektivavtalsfolder, arbetsgivare.pdf


Varför ska du teckna kollektivavtal.PDF

 

Vad ska eleven ha för lön?

Eleven ska ha den avtalsenliga lön som gäller för frisörelever (trainees) i Sverige. Enligt SFF räknar du ut den totala lönekostnaden enligt följande: Grundlön x 1,4 för anställda under 26 år, och grundlön x 1,6 för anställda över 26 år.


Läs mer om att anställa en frisörelev på SFF:s hemsida.

 

Vilka arbetstider ska eleven ha?

Vi rekommenderar heltid men eleven kan också arbeta deltid, dock lägst 20 timmar per vecka. Ni kommer själva överens om schema gällande arbetsdagar och arbetstider.

 

Vad ska jag sätta för priser på elevbehandlingarna?

Det avgör ni själva, men vi rekommenderar att alla kunder ska vara medvetna om att de får håret gjort av någon som inte är helt färdigutbildad och priset bör därför vara något lägre än hos frisörerna på salongen. Läs mer om att anställa en frisörelev på SFF:s hemsida.

 

Hur vet jag att den här eleven är kunnig?

Vi rekommenderar att eleven är med på din salong under en dag och gör några provjobb på egna modeller, t ex klipp, färg, fön och/eller en uppsättning. Då får ni en känsla för om personkemin stämmer och hur hantverkskunnig eleven är. För ytterligare referenser är du varmt välkommen att höra av dig till ansvariga lärare på skolan, helen.pellback@bjornaxen.se  eller lina.ressner@bjornaxen.se.

 

Vad får jag för stöd som handledare?

Frisörföretagarna (SFF) anordnar en handledarutbildning som är riktad till dig som tar emot en trainee.

Björn Axén Academy arrangerar i början av varje termin en handledarträff för praktiksalongerna. Handledarträffen hålls på Björn Axén Academy i Stockholm. Information ges om hur elevavtalet ser ut just nu, Björn Axén Examen, Utbildningsnämndens utbildningsbok och vi ger tips på hur du som handledare kan strukturera upp arbetet under traineeperioden.


Som praktiksalong har du möjlighet att under praktikperioden ta del av Björn Axén Academys kursprogram för frisörer med 20 % rabatt. Rabatten gäller för alla anställda på salongen. Ni har också 20 % rabatt på våra värmeverktyg (Björn Axén Tools) och hårvårdsprodukter.

  

Vad är Björn Axén Examen?

För att inte belasta handledarna på praktiksalongerna i alltför hög utsträckning kommer eleverna tillbaka till skolan för en tre veckor lång träningsperiod inför Björn Axén Examen. Provet innehåller 14 olika praktiska moment. Att klara detta utöver gesällens delprov och 5 teoretiska prov innebär att eleven får ett Björn Axén Examenbevis. Bedömningen av momenten på Björn Axén Examen görs av registrerade oberoende examinatorer från Utbildningsnämnden.

  

Ytterligare frågor

Kontakta gärna:
Björn Axén Academy
academy@bjornaxen.se
08 - 545 27 357

 

Sveriges Frisörföretagare (SFF)

info@frisor.se

08 - 87 04 30

 

Handelsanställdas Förbund

Ewa Björkman
08 - 673 93 59