Björn Axéns verksamhetspolicy

Vi har en policy som sammanfattar vår viljeinriktning när det gäller både miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Vi kallar den för verksamhetspolicy.

Björn Axéns verksamhetspolicy

Björn Axén ska erbjuda tjänster och produkter som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och en god ekonomi.

Vårt kvalitetstänkande är högt och vi strävar alltid efter att utvecklas genom våra kärnvärden som är öd¬mjukhet, kunskap och ambition.

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi strävar efter en god och säker arbetsmiljö, relevant kunskap hos medarbetarna och ett öppet företagsklimat. Att vi arbetar med hög etik och moral, uppfyller lag- och övriga krav är en självklarhet.

Björn Axén står inför en del utmaningar. Vi har börjat se över och jobba med våra produkter och vår verksamhet i strävan efter ett mer hållbart samhälle, men vi har en resa att göra. Bland annat tittar vi på hur vi successivt kan minska andelen syntetiska ämnen, öka andelen ekologiskt producerade ingredienser och minska klimatpåverkan från våra förpackningar. Vi följer också med stort intresse de utredningar som görs inom kosmetikabranschens områden kring kemiska ämnens betydelse för och inverkan på hälsa och miljö.

Vi behöver lära känna oss själva och vår totala miljöpåverkan bättre. Vi behöver sätta ner foten i en modig vision och staka ut vår väg till förändring. Och vi behöver ta hjälp av leverantörer, experter och samhället för att komma vidare. Men vi är stolta över att idag ha tagit fram vår nya Organic-serie med noga utvalda ingredienser och förpackningar. Det tycker vi är en bra milstolpe!