Miljöarbete på våra salonger

Många delar av frisörverksamheten genererar farligt avfall som påverkar miljön. Vår målsättning är därför att genom en aktiv miljöstrategi uppnå en mindre miljöpåverkan både internt såväl som externt. Vi arbetar idag med Stena Recycling som leverantör av en lösning på sortering av farligt avfall. Detta innebär att vi i vårt dagliga arbete fokuserar på korrekt hantering av miljöfarligt avfall men också på återvinning.

Detta innebär att vi:

  • Sorterar alla rester vid kemiska behandlingar så som färg, blekning osv. Efter sortering så skickas avfallet till destruktion.
  • Foliepapper som används vid behandlingen folieslingor eller fashion color sorteras och blir i slutändan återvunnen aluminium.
  • Vi sorterar papper, plast och glas.
  • Alla aerosolbehållare (t ex spray- och mousseflaskor) sorteras och återvinns till ny metall på ett miljöriktigt sätt.
  • Vi har installerat snålspolande kranar på alla schamponeringar på samtliga salonger och inklusive Björn Axén Academy vilket lett till att hela 30% mindre vatten förbrukas.
  • Vi har tagit ett helhetsgrepp på hela organisationens dokumenthantering och anpassat vår maskinpark därefter. Med enkla medel kan man minska miljöpåverkan från sin dokumenthantering, och genom att använda dubbelsidig utskrift kan man enkelt halvera sin pappersförbrukning. Vi returnerar givetvis våra tonerpatroner för återvinning.
  • Alla lampor och apparater på våra salonger är energisnåla
  • Vi utbildar våra medarbetare i vår miljöpolicy och i produktkunskap
  • Vi talar om hållbarhet med våra producenter, återförsäljare och samarbetspartners