Vi stöttar Regnbågsfonden

På Björn Axén tycker vi det är viktigt att se allas lika värde och att man behandlar alla lika. Oavsett vilka de är, vad de tror på och vem de älskar. Vi tycker det är viktigt att bidra till en värld där alla människor har samma grundläggande rättigheter oavsett sexuell läggning, uttryck eller könsindentitet. Därför har vi valt att stötta Regnbågsfonden, vars ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-personer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där HBTQI-personer förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

Stiftelsens medel får inte gå till organisationer eller enskilda som arbetar rasistiskt, antisemitiskt, homofobt, kvinnofientligt eller på andra sätt inte respekterar mänskliga rättigheter.

Regnbågsfondens vision

Att skapa en bättre värld där alla människor har samma grundläggande rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

Regnbågsfondens historia

För att effektivare ordna både insamling och fördelning av medel omvandlades i januari 2014 Mälarpaviljongens Rainbow Fund till Insamlingsstiftelsen Regnbågsfonden av Jonas Gardell, Arto Winter och Jon Voss. Till styrelsen valdes senare också Kajsa Bergqvist och Fredrik Robertsson. Under hösten 2016 erhöll Regnbågsfonden 90-konto.

Ideellt arbete

Regnbågsfondens arbete är ideellt, kostnaderna består till största del av kostnader för revision och bokföring.

 

Läs mer om Regnbågsfonden och stötta du också!